Vzorový energeticky úsporný dům

Růst cen energetických surovin a energií vyžaduje, aby se výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících objektů řešila jako nízkoenergetická nebo dokonce pasívní. Středem pozornosti se stává způsob, jak tohoto standardu dosáhnout, abychom zajistili úsporu energie a nenarušili tepelnou pohodu a zdravé vnitřní mikroklima.

Poradenské centurm společnosti TERMO KOMFORT, s.r.o. sídlí právě v takovémto energeticky úsporném domě GAMA 100 v Národním stavebním centru EDEN 3000 v Brně na výstavišti. Dům je montovaná dřevostavba, standardně tepelně zaizolovaná tak, aby mohla přirozeně "dýchat". Vytápění je zde vyřešeno reverzibilním tepelným čerpadlem Dimplex LA11ASR vzduch-voda, které je napojeno přes akumulační zásobník do podlahového topného systému. Tato kombinace je ideální jak pro tepelnou pohodu, tak i pro dosaženou úsporu a optimální chod samotného tepelného čerpadla.

Chytré tepelné čerpadlo Dimplex LA 11ASR umí však nejen efektivně topit až do mrazivých mínus 25˚C, ale i chladit v horkých letních dnech a tak zajišťuje tepelnou pohodu v domě po celý rok.

Při pobytu osob v domě vzniká oxid uhličitý a další škodliviny, které je nutné vyvětrat. A při dnešních cenách - větrat okny je drahé. Proto se v tomto energeticky úsporném domě využívá energie z větraného vzduchu k ohřevu teplé vody pomocí speciálního zásobníku Dimplex BWP 30H s malým tepelným čerpadlem odpovídajícího výkonu. Zařízení podtlakově větrá celý dům a energii odpadního vzduchu předává teplé vodě. Tento způsob ohřevu teplé vody je mnohem efektivnější než klasickým tepelným čerpadlem pro vytápění, jelikož pracuje stále s vnitřním vzduchem o teplotě cca 20˚C, což znamená i s vyšším topným faktorem a vyšší úsporou.

Takže shrňme si to tedy - dvě zařízení - tepelné čerpadlo Dimplex LA 11ASR a speciální zásobník teplé vody Dimplex BWP 30H - a máme zajištěno vytápění, chlazení, větrání i ohřev teplé vody (v případě bazénu, možno i ohřevu bazénové vody) a to tím nejefektivnějším způsobem. Takto jsme ze standardního domu udělali nízkoenergetický, jelikož mu dodáváme přibližně jen jednu třetinu potřebné energie pro zajištění tepelné pohody vnitřního prostředí.

 

Kromě výše uvedených vysoce úsporných zařízení jsou v poradenském centru k vidění i alternativy jako centrální či lokální rekuperační jednotka, tepelná čerpadla pro nízkoenergetické domy s tepelnou ztrátou do 5 kW a další.

Ukázku společnost TERMO KOMFORT, s.r.o. doplňuje o odborné poradenství, návrh optimálního řešení prakticky pro jakýkoliv objekt, i jeho realizaci.

Poskytujeme kompletní dodávky vytápění i s topným systémem "na klíč" a zárukou na topení jako celku.